Spelregels van CustomMail om spam te voorkomen.

Inleiding

CustomMail mag door de makelaar niet worden gebruikt om bulk e-mail (SPAM) te verzenden.
Om op simpele wijze inzicht te verschaffen wat wel en niet is toegestaan heeft CustomMail een aantal spelregels opgesteld.
Ook de consequenties bij overtreden zijn benoemd.

Wat is SPAM?

De Dikke Van Dale omschrijft spam als "ongevraagde (reclame)mail, synoniem junkmail".
Deze mail wordt verstuurd aan ontvangers die niet duidelijk en controleerbaar vooraf hebben aangegeven dat ze deze informatie via e-mail wilden ontvangen van die specifiek afzender.

Verder wordt als SPAM gezien het versturen van niet “ontvanger vriendelijke” e-mails indien:

 • Een “afmeld mogelijkheid” ontbreekt.
 • Een geldig reply-adres ontbreekt.

Is spam legaal?

Het versturen van spam is op grond van de Telecommunicatiewet verboden, behalve als de klant daar zelf toestemming voor hebt gegeven.
Er zijn wel uitzonderingen: een bedrijf dat het e-mailadres heeft verkregen bij de verkoop van een product of een dienst, mag het adres ook gebruiken voor het verzenden van berichten, zelfs indien daar geen toestemming voor is gegeven.

Spelregels om SPAM te voorkomen:

 1. Gebruikers van CustomMail mogen alleen e-mail verzenden naar consumenten die hiervoor, vooraf, expliciet toestemming hebben gegeven.
  • Dit is de wettelijke regel om consumenten, die geen klant- of andere relatie met uw bedrijf hebben, te mogen mailen.
  • Uitzondering hierop: Toegestaan is om met CustomMail ongevraagd e-mails te zenden naar klanten of andere personen waar uw bedrijf een relatie mee heeft, maar wel met informatie over gerelateerde producten of diensten.
 2. CustomMail gebruikers mogen alleen eigen "klant"-bestanden of opt-in bestanden van derden importeren (gebruiker dient verkregen permissie te controleren).
 3. Gebruikers van CustomMail dienen te werken met "voorafgaande toestemming". Dit betekent dat een abonnee uitdrukkelijk en geïnformeerd toestemming geeft voor de ontvangst van een CustomMail of gelijkaardige nieuwsbrief. Uitdrukkelijk betekent dat zij zelf een checkbox met "Ja" moet aanvinken. Deze standaard op "Ja" zetten is niet toegestaan. De ontvanger dient geïnformeerd te zijn waarvoor zijn e-mailadres wordt gebruikt.
 4. Elke e-mail nieuwsbrief dient voorzien te zijn van een uitschrijflink. Aan het uitschrijven mogen geen voorwaarden gesteld zijn en het mag geen handmatig proces zijn. Iedere nieuwsbrief van CustomMail zal voorzien zijn van een automatische uitschrijflink, deze mag u niet verwijderen.
 5. Iedere nieuwsbrief moet duidelijk herkenbaar zijn voor wat betreft de afzender. De volgende bedrijfsgegevens worden opgenomen:
  • Reply e-mail adres
  • Logo en naamgegevens van uw bedrijf
  • Adres- en telefoongegevens
  • Kamer van Koophandelnummer

SPAMklachten

Van 4 partijen kan CustomMail SPAMklachten ontvangen:

 • Anti SPAMbedrijven: via anti-spam software komt er een melding binnen dat CustomMail in een "black list" is opgenomen.
 • Reclame Code Commissie: Consumenten kunnen hier een officiële klacht indienen. Zowel de verzender (CustomMail) als de gebruiker van CustomMail aanspreken.
 • Rechtstreeks van ontvangers
 • OPTA: Als de OPTA meerdere klachten van ontvangers krijgt over een specifieke e-mailing via CustomMail verzonden. De OPTA zal een officiële waarschuwing geven.

CustomMail legt klacht aan klant voor

Mocht CustomMail een SPAMklacht ontvangen, dan leggen we deze aan u voor met het verzoek hier schriftelijk op te reageren en vervolgens wordt er een afspraak gemaakt hoe klachten in de toekomst te voorkomen.

Afsluiten van CustomMail applicatie

Indien u op bovenstaande klachtafhandeling niet adequaat reageert, is CustomMail gerechtig om 48 uur na de eerste aanzegging de toegang tot CustomMail blokkeren. Na complete afhandeling van de klacht en overeenstemming over de te nemen maatregelen, zal de blokkade worden opgeheven.

Contractbeëindiging bij aanhoudende SPAMklachten

CustomMail behoudt zich het recht voor om u direct af te sluiten van CustomMail als blijkt dat u zich schuldig maakt aan SPAM. De aansprakelijkheid van CustomMail voor directe en indirecte schade, veroorzaakt door het versturen van SPAM door de abonnee, wordt uitgesloten. Schade geleden door CustomMail naar aanleiding van het niet naleven van SPAM bepalingen kan op de abonnee worden verhaald.